TREŚĆ LEKCJI

Programy edukacyjne Roborise-It to złożony program. Dzieci stopniowo pogłębiają swoją wiedzę i ostatecznie będą mogły tworzyć własne złożone projekty. Każda lekcja jest powiązana z poprzednimi etapami dla pogłębionego uczenia się na poziomie pamięci i inteligencji. Na każdej lekcji uczniowie stykają się z aktualnym problemem, który wymaga wykorzystania nowej wiedzy, wcześniej nabytych umiejętności, pracy zespołowej, osobistej kreatywności.

 

KROK 1 - PREZENTACJA

Prezentacja jest nawiązaniem do rzeczywistości świata. Każdy robot ma swoją historię, nazwę i sytuację, w jakiej się znalazł. Na tym etapie ważne jest wzbudzenie zainteresowania i zaangażowanie dzieci w ten proces.

 

KROK 2 - ZAŁOŻENIA

Najpierw pytamy dziecko. Dla nas ważny jest proces myślenia - proponujemy nie jedyny prawidłowy, lecz jeden z możliwych wariantów. Celem systemu jest nauczenie dzieci, jak prawidłowo obserwować procesy i wyciągać wnioski! Nie udzielajcie poprawnych odpowiedzi, lecz budujcie własne łańcuchy logiczne.

 

KROK 3 - RENTGEN

Rentgen - to rozumienie procesów. Pokazujemy model od środka - podobnie jak za pomocą rentgena. W jaki sposób realizuje się ta lub inna funkcja.

 

KROK 4 - MONTAŻ

Montaż jest aspektem mechanicznym. Podczas lekcji dzieci budują nowy unikalny model edukacyjny, dzięki któremu sprawdzają wiedzę teoretyczną w praktyce, wprowadzają własne ulepszenia w sprzęcie i oprogramowaniu, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki!

 

KROK 5 - PROGRAM

Programowanie wizualne. Tylko my, twórcy, decydujemy o tym, czym będzie zajmował się robot - jest to aspekt oprogramowania. Jak zaprogramować robota, aby coś zrobił?

KROK 6 - TESTOWANIE

Wiedza jest sprawdzana w praktyce. Następnie - koniecznie przetestujcie robota. Ostatnim etapem jest poprawa! Pod koniec każdej lekcji jest okazja do sprawdzenia wiedzy. (Po zajęciach dzieci uśmiechają się, ponieważ każdy ma coś, co można stworzyć lub wynaleźć!)

Prezentacja slajdów z lekcji programów edukacyjnych City Bots