PRAKTYCZNE UCZENIE SIĘ DLA SZKÓŁ / OBOZÓW / CENTRÓW EDUKACYJNYCH
OD 2009

Od ponad 10 lat zespół Roboriseit współpracuje z nauczycielami i uczniami zapewniając zajęcia edukacyjne, których podstawą jest zabawa. Dzieci na całym świecie studiują robotykę zgodnie z naszymi programami nauczania opartymi na zestawach WeDo 2.0 i Mindstorms EV3. Dzięki naszym materiałom dzieci zdobywają nagrody na konkursach WRO - od 2009 roku. Chcemy się podzielić z wami naszym doświadczeniem!

PLATFORMA EDUKACYJNA

Podzieliliśmy nasze kursy na 4 kategorie. Kursy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat oparte są na zestawie LEGO Education WeDo 2.0. Dla starszych dzieci - na Mindstorms EV3. Kursy te są bardziej złożone i wymagają większych umiejętności. Opracowujemy również zajęcia przygotowujące do udziału w Światowych Olimpiadach. Znajdziesz tam wszystkie informacje niezbędne do najlepszego przygotowania Twojego zespołu! I osobna kategoria - projekty specjalne. To ciekawe lekcje nieuwzględnione w kursach. Są opracowywane na zestawach WeDo 2.0 i Mindstorm EV3.

JAK TO DZIAŁA

W sercu produktów edukacyjnych Roborise-it leży koncepcja 4Z - uczenie się poprzez działanie. Celem wszystkich naszych szkoleń jest zdobycie przez uczniów praktycznej wiedzy, poprzez rozwiązywanie interesujących i zrozumiałych dla niech zadań. Wysoką motywację do nauki osiąga się dzięki interaktywnemu formatowi gry inżynierskiej.

Cztery etapy to:

  • Zacznij: zostaje wprowadzony temat lub zadanie, które umożliwia uczniom poszukiwanie wyjaśnień poprzez zadawanie pytań, burzę mózgów, korzystanie z posiadanej wiedzy.
  • Zbuduj: każde zadanie obejmuje budowanie w celu zachęcenia do eksperymentowania ze współpracą i konstruowania artefaktów, które można później przywołać.
  • Zastanów się: uczniowie zastanawiają się, czego się nauczyli i dzielą się spostrzeżeniami.
  • Zastosuj: każde zadanie kończy się nowym zadaniem, które opiera się na tym, czego się właśnie nauczyłeś, utrzymując motywację i ciekawość uczniów.
CO MÓWIĄ NASI KLIENCI
I have been teaching with LEGO products for a very long time. Before Mindstorms RCX, we were using LEGO Dacta products at Futurekids etc. I used lots of books, tested lots of web sites for rcx, nxt and ev3. To be honest, Roborise-it content is the best I have ever seen. It all starts with a story which kids love to hear, then there are videos and photos about the real world examples. After that, background info about the project followed by a science concept like gear ratios. The building instructions are great. They fit properly and very sturdy. Once you finish the project, there are a few upgrades, for the curious ones. Nice worksheets and mini pop quizes. At the end again followed bu videos of the project during upgrade process. For those who are looking for new projects, I highly recommend.
Mert Balın
KIDS & ROBOTS
OUR PARTNERS